VIRTUAALISET ROUNDTABLE-KESKUSTELUT

JULKAISTAAN 2021

Live-osuuden jälkeen keskustelu jatkuu kollegoiden ja huippuasiantuntijoiden kanssa teemoitetuissa Roundtable-keskusteluissa.

Valitse juuri sinua kiinnostava aihe ja ilmoittaudu mukaan.

Paikkoja on vain 13 jokaiseen keskusteluun. Ilmoittautuminen avataan 23.10. tapahtumaan rekisteröityneille. 

2020 VIRTUAALISET ROUNDTABLE KESKUSTELUT:

1. YRITTÄJÄN JOHTAMISTAIDOT TESTISSÄ

 

Nopeasti muuttuneet olosuhteet ovat pakottaneet jokaisen yrittäjän miettimään omia johtamiskäytäntöjään.

 

Tässä sessiossa pääset kevyen Yrittäjän johtamistaitojen tase -testin avulla arvioimaan, millä tasolla johtamistaitosi ovat tällä hetkellä. 

Fasilitoija: Päivi Yli-Kokko

2.  MITEN MINIMOIT HENKILÖSTÖRISKIT MUUTOSTILANTEISSA?

Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta organisaatioissa tapahtuu aivan tavallisiakin asioita. Joku saa vauvan ja jää vanhempainvapaalle, toinen jää opintovapaalle ja kolmas irtisanoutuu. Avainhenkilövaihdokset konkretisoituvat usein nopeasti.

 

Miten tulisi toimia, kun avainhenkilö HR:stä tai taloudesta jää pitkälle poissaololle tai irtisanoutuu? Työtehtävät eivät katoa mihinkään, vaan arki rulla eteenpäin muutoksista huolimatta. Palkat on saatava maksetuksi, raportointi tehtävä ja esimiehiä tuettava.  Tule jakamaan omia kokemuksia  ja kuulemaan parhaat vinkit.

Fasilitoija: Leena Kinnunen

3. TYÖN TEKEMINEN UUDESSA HYBRIDIMALLISSA

Menestyminen muuttuvassa maailmassa edellyttää jokaiselta organisaatiolta kyky muuntautua. Työn tekeminen ei ole joko etätyötä tai läsnätyötä toimistolla, vaan se on sekä että.

 

Hybridimallissa työskentely edellyttää, että ymmärrämme organisaation nykytilanteen ja kehitämme niin johtamista, työyhteisötaitoja kuin rakenteita vastaamaan muuttuneita tarpeita.

 

Onko organisaatiossa havahduttu muutokseen? Tule keskustelemaan ja pohtimaan aihetta sekä kuulemaan konkreettisia esimerkkejä.

Fasilitoija: Nina Koskela

4.  SKAALAUTUVUUDEN MAHDOLLISUUDET MUSTIEN JOUTSENIEN AIKANA

Koronakriisi ei kohtele toimialoja tasapuolisesti. Accountorin tuore, pk-yritysten reaaliaikaista laskutusta seuraava tilasto osoittaa miten taloudellinen aktiivisuus on muuttunut koronakriisin aikana.

 

Tässä ryhmässä pohditaan tulosten pohjalta, millaisia mahdollisuuksia skaalautuvuus tarjoaa yritysjohdolle, kun tavoitteena on parantaa pk-yrityksen menestymismahdollisuuksia nopeiden muutostilanteiden äärellä.  

Fasilitoija: Otso Jukarainen

5.  UUDEN AJAN JOHTAMINEN

Tässä sessiossa käsitellään uuden ajan johtamista digitaalisen korttipelin avulla.

Fasilitoija: Ville Häll

6.  MITÄ SINUN TULISI VAATIA PALKANLASKENNALTA NYT JA TULEVAISUUDESSA?

Tämän virtuaalipöydän ääressä puhutaan palkasta! Ja erityisesti siitä miten varmistetaan, että palkka tipahtaa sujuvasti työntekijäsi tilille.

 

Olemme erityisen kiinnostuneita siitä, millainen on palkanlaskennan rooli liiketoiminnan kannalta nyt ja tulevaisuudessa: Mitä vaikutuksia palkkaprosessilla voi olla yrityksesi henkilöstökokemukseen? Entä millaisia hallinnollisia muutoksia tulevaisuudessa palkanlaskentaan liittyen on tulossa? Osaatko vaatia palkanlaskijaltasi oikeita asioita? 

Fasilitoija: Mervi Nieminen

7.  LÄÄKKEITÄ TEHOKKAASEEN JA SUJUVAAN TALOUSHALLINTOON

Tässä tiukkaan talousdataan pohjautuvassa pyöreän virtuaalipöydän keskustelussa kartoitamme yrityksesi talouden hoidon tilaa näinä hyvin poikkeuksellisina aikoina. Selvitämme yhdessä mitkä prosessit taloushallinnossa tuottavat tällä hetkellä suurinta tuskaa ja millaisin lääkkein tuskaa voi konkreettisesti lieventää. Tervetuloa vertaisoppimaan! Tästä alkaa sujuvampi huominen!  

Fasilitoija: J-P Orava 

8.  ONNISTUNUT ORGANISAATIOMUUTOS

 

Tässä ryhmässä sparraillaan yhdessä ja jaetaan kokemuksia organisaatiomuutoksista. Mikä meni hyvin ja missä olisi ollut petrattavaa? Saat myös työsuhdejuridisia vinkkejä onnistuneen organisaatiomuutoksen läpiviemiseen. 

Fasilitoija: Riitta Moilanen

9.  REKRYTOINNIN UUDET HAASTEET

 

Miten taklaat ne pelillistämällä?

 

Tässä työpajassa kääritään hihat ja käydään konkreettisen esimerkin avulla läpi, miten voit hyödyntää pelillistämistä rekrytoinnissa.   
 

fasilitoijina Lotta Lehtipuu, Henriikka Pentti ja Henrietta Lehtonen

10. NÄIN ONNISTUT REKRYTOINNISSA, MYÖS ETÄNÄ

 

Poikkeusolot ovat muuttaneet myös rekrytointeja. Tule kuulemaan parhaat vinkit, miten onnistut luomaan positiivista työnantajamielikuvaa, löytämään sopivimmat osaajat ja vähentämään rekrytointikustannuksia etärekrytointimenetelmillä.


Fasilitoija: Mira Stenholm

11.  YHDESSÄOHJAUTUVUUS

Voisiko itseohjautuvuuden lisääminen olla avain vastuunottoon? Miten yhdessäohjautuvuutta voisi lähteä lisäämään ja tekemään näkyväksi? Kuinka yhdessäohjautuvuus muodostaa yrityskulttuuria? Keskustellaan siitä miten yhdessäohjautuvuus voi hyvin toteutuneena tuoda selkeyttä ja innostusta työhön.


Fasilitoijana: Sari Palenius & Jussi Ventä